ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ เป็นป้ายจราจรรูปแบบหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อแนะนำทิศทาง และระยะทางให้กับผู้ขับขี่ได้ขับขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางไปตลอดการขับขี่บนทางหลวงเส้นนั้นๆ นั่นเอง

error: Content is protected !!