สินค้า ยางหยุดล้อ/ยางกั้นล้อ

ยางกั้นล้อรถ , ยางห้ามล้อ , ยางหยุดล้อ , ยางหนุนล้อ , ยางหยุดรถ ผลิดจากยางคุณภาพดี ซึ่งเป็นยางที่เหนียว แข็งแรงและ ทนต่อทุกสภาพอากาศ สินค้าของเราจะติดแทบสะท้อนแสง เพื่อให้รถเห็นเวลากลางคืน ใช้ในสถานที่ลานจอดรถต่างๆ เพื่อไม่ให้ รถถอยชนกำแพง หรือไว้ใช้เพื่อกั้นเขต ที่จอดรถ เพื่อให้รถที่เข้ามาจอดนั้น เป็นระเบียบสวยงาม

คุณสมบัติ / จุดเด่น

- วัสดุ ยางพารา ผสมยาง Recycle
- ติดตั้ง 2 ตัวต่อ 1 ช่องจอด
- ยางกั้นล้อมีติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ป้องกันรถถอยชนกำแพง หรือชนท้ายกัน
- ลูกค้าชั้นนำเลือกใช้สินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียนและบริษัท

สินค้า ยางหยุดล้อ/ยางกั้นล้อ

error: Content is protected !!