สินค้า เสาล้มลุก/เสาหลักอ่อน

เสาล้มลุก เสาหลักอ่อน เสาจราจร มีลักษณะเป็นเสาที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถยืดหยุ่น และคืนรูปได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อถูกแรงกระทำที่มาจากยานพาหนะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นต่อสิ่งที่มาปะทะตัวเสา สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีแถบสะท้อนแสง เหมาะสำหรับติดตั้งแบ่งทิศทางจัดระเบียบช่องจราจรบริเวณหัวเกาะ , Exit-Entrance (เข้า-ออก) , ทางร่วม , ทางเบี่ยงต่างๆ รวมถึงเกาะกลางอีกด้วย

คุณสมบัติ / จุดเด่น

- เสาหลักอ่อนมีแถบสะท้อนแสงสีเงินสดใส 3 แถบ ขนาดสูง 80ซม.

- เสาล้มลุกเส้นผ่าศูนย์กลางเสา 8 ซม. / เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 20ซม.

- เสาล้มลุกกั้นจราจรสำหรับงานจราจรบนท้องถนน

- เสาจราจรล้มลุกเสริมความแข็งแรงด้วยพุกเหล็ก 3 อัน

วัสดุแบ่งตามประเภทเสาล้มลุก
- PE
- EVE
- PU

คุณสมบัติของเสาล้มลุกจราจร
- เพิ่มความปลอดภัยในการจราจร ลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
- เนื้อยางมีคุณภาพอย่างดี
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากยางธรรมชาติ
- มีความยืดหยุ่นทนทานต่อการเฉี่ยวชน จะไม่เกิดความเสียหายกับรถยนต์
- ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ กลางแดดกลางฝน อายุการใช้งานยาวนา

error: Content is protected !!