สินค้า แบริเออร์คอนกรีต

คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทแบริเออร์แบ่งช่องจราจร (เกาะแบ่งช่องจราจร) ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ เพื่อใช้งานด้านความปลอดภัย โดยใช้สำหรับแข่งช่องจราจร และกั้นแนวขอบเขตพื้นที่ต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากรถยนต์ที่วิ่งสัญจรไปมา

คุณสมบัติ / จุดเด่น

- มีทั้งแบบหน้าเดียว และ 2 หน้า และต่อฐาน (Type 1 และ Type 2) สามารถทาสีหรือติดแถบสะท้อนแสง และติดตั้งราวเหล็กได้ตามความต้องการ ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมโยธาฯ ความยาวตั้งแต่ 1-3 เมตรตามความต้องการ

สินค้า แบริเออร์คอนกรีต

error: Content is protected !!